Zákonná povinnost

Revize a kontrola spalinových cest

Od 1. ledna roku 2017 se na danou oblast vztahuje zákon č. 133/1985 Sb. o požární ochraně. A k němu byla vydána prováděcí vyhláška č. 34/2016 Sb. o čištění, kontrole a revizi spalinové cesty s účinností od 29. ledna 2016.

Revize spalinové cesty se provádí:

 • před uvedením nové spalinové cesty do provozu nebo po každé stavební úpravě komínu nebo
 • při změně druhu paliva připojeného spotřebiče paliv nebo
 • před připojením spotřebiče paliv do nepoužívané spalinové cesty nebo
 • před výměnou spotřebiče paliv s výjimkou výměny spotřebiče stejného druhu, typu, provedení a výkonu za podmínky, že způsobilost spalinové cesty je       potvrzena zprávou o provedení čištění a kontroly spalinové cesty nebo
 • po komínovém požáru nebo
 • při vzniku trhlin u používané spalinové cesty, jakož i při důvodném podezření na výskyt trhlin u používané spalinové cesty.

 • Kontrola a čištění spalinové cesty se provádí:

 • kontrola - 1 x za kalendářní rok (zpravidla před topnou sezónou)
 • čištění - 3 x za kalendářní rok (celoroční provoz)
 • čištění - 2 x za kalendářní rok (sezónní provoz)

 • Revize kotle

  Podle zákona 201/2012 Sb. §17 odst. 1, písm. h) je každý majitel spalovacího zdroje na pevná paliva o jmenovitém výkonu 10 - 300 kW včetně, který slouží jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu, povinen provádět jednou za dva roky kontrolu technického stavu a provozu tohoto zdroje. Podle §41 odst. 15 musí první kontrola proběhnout nejpozději do 31.12.2016.

  Protokol o uvedení kotle do provozu

 • Při uvedení do provozu je nutna výchozí revizní zpráva.

 • Revize a kontrola kotle

 • Následně každé dva roky je nutná revize - Doklad o kontrole technického stavu a provozu spalovacího stacionárního zdroje.