Kadria - kotle na pelety
KOTLE NA PELETY » KAMNA NA PELETY » PELETY
Kadria - kotle na pelety

Schemata připojení

Schéma 1 ÚT bez TÚV

Schéma je určena k ohřevu jednoho vyhřívaného okruhu. Je vybavena ochrannou vůči rosení v kotli. Zabezpečuje nízkoteplotní předávání tepla z kotle do okruhu . Při teplotách vratky vyšších jak 50°C neklade termoventil prakticky žádný hydraulický odpor, na rozdíl od schémy se čtyřcestným ventilem. Topný systém má jen jedno čerpadlo a tudíž i je nejlevnější. Oproti samotíži efektivněji a rychleji předává teplo do radiátorů a snižuje náklady na vytápění.

pdf Stáhnout v pdf (20,3 kB)

Schéma 2 pro zimní ohřev TÚV

Schéma je určena pro ohřev 1 topného okruhu. Je vybavena ochrannou vůči rosení v kotli. Kombinovaný bojler na TUV je připojen jako radiátor a zabezpečuje přednostní ohřev TUV. Výhodou jsou nízké pořizovací náklady s využitím stávajícího zařízení, ovšem ohřev TUV dobře funguje v zimním provozu, protože několikrát denně se vyhřívá dům podle prostorového termostatu. Pro letní režim systém není vhodný.

pdf Stáhnout v pdf (35 kB)

Schéma 3 pro letní ohřev TÚV

Schéma je vybavena regulací DAS 04 pelety, která umožňuje efektivně vyhřívat jak v zimním režimu tak v letním. Třícestný ventil se řídí podle nastavených teplot s přednostním vytápění TUV a po dosažení požadované teploty pouští teplou vodu automaticky do systému radiátorů. Přičemž regulace je vybavena dvěma teplotními režimy. Kdy do bojleru pouští teplo podle rozdílu teplot mezi kotlem a bojlerem a v režimu radiátorů může vytáhnout zbytkové teplo z kotle do minimální nastavitelné teploty a teplo nezůstává v kotelně.

pdf Stáhnout v pdf (38,3 kB)

Schéma 4 NAD 750v1

Schéma umožňuje zásobovat libovolný počet okruhů se zcela samostatnou, jednoduchou a tudíž i levnou regulací. Je velmi výhodná pro vytápění podlahového topení, protože může kontinuálně a přesně zásobovat teplem podlahové topení. Hlavně v meziobdobí je výhodná diskontinuální činnost hořáku a to se rozchází s požadavky na efektivní ohřev podlahového topení. Výhodou je i samostatný bojler, který se stále dobíjí a je tudíž k dispozici maximální množství teplé TUV. Regulační systém DAS 4v pracuje na přesné diferenci teploty kotle a zásobníku.

pdf Stáhnout v pdf (47,6 kB)

Schéma 5 pro NADO

V této schémě je využita kombinovaná akumulační nádoba NADO, která má zabudovaný výměník pro TUV . Dochází zde k úspoře jak na bojleru, tak na regulaci ohřevu TUV. Regulační systém DAS 4v pracuje na přesné diferenci teploty kotle a zásobníku. Nevýhodou může být pomalejší ohřev TUV při rychlém odběru, což je třeba mít na paměti při volbě objemu TUV výměníku. Sytém umožňuje efektivní výtápění podlahového topení i několika dalších okruhů.

pdf Stáhnout v pdf (44,1 kB)

Schéma 6 OKC 300 NTRR

V této schémě je využit bivalentní ohřívač OKC-300-NTRR, kde se TUV ohřívá kontinuálně a správnou volbou velikosti je zabezpečeno ostatečné množství teplé vody jak pro TUV ,tak podlahové topení i pro ostatní okruhy. Regulace DAS 4v pelety efektivně udržuje požadovanou teplotu zásobníku a ohřev se zastaví až povyrovnání teplot v kotli a zásobníku.

pdf Stáhnout v pdf (43,2 kB)