Kadria - kotle na pelety
KOTLE NA PELETY » KAMNA NA PELETY » PELETY
Kadria - kotle na pelety

Kotle Plzeň

Regionální zastoupení pro Plzeň, Plzeňský kraj

Plzeňský kraj

  • Plzeň
  • Rokycany
  • Tachov
  • Domažlice
  • Klatovy

Dotace na kotel v Plzni

Finanční podpora pro nízkoemisní způsoby vytápění v domácnostech v Plzni

Rada města Plzně schválila Zásady pro finanční podporu přechodu z nekvalitních způsobů vytápění na nízkoemisní způsoby vytápění ve městě Plzni. Cílem této systémové podpory je trvalé odstranění stávajících zastaralých topenišť na tuhá paliva za kvalitní nízkoemisní způsoby vytápění na území města Plzně. Toto opatření je zaměřeno zejména na snižování vnášení jemných prachových částic a nebezpečných polycyklických aromatických uhlovodíků do venkovního ovzduší.

Výše příspěvku činí max. 50 % žadatelem vynaložených nákladů na pořízení instalovaného zařízení (zdroje tepla), a to do max. výše 30 tis.,- Kč.

Jedná se o: klasické a kondenzační kotle na plynná paliva, předávací stanice dálkového tepla (CZT), zdroje tepla na elektrickou energii, kotle na tuhá paliva s automatickou regulací hoření a přidávání paliva, mikrokogenerační jednotky na plynná paliva s kontinuálním spalováním. Příspěvek se vztahuje i na kvalitní nízkoemisní technologie spalující tuhá paliva tam, kde není možné se připojit na preferovaný plyn či CZT.

Význam poskytování dotací ze strany města spočívá především v motivaci občanů k realizaci nízkoemisního způsobu vytápění a zároveň v kompenzaci vyšších pořizovacích nákladů na kvalitní zdroj tepla. O dotaci na zařízení instalované v budovách určených k trvalému bydlení může požádat v souladu s předepsanými podmínkami každá fyzická osoba starší 18 let. Žádosti se předkládají na předepsaném formuláři s požadovanými doklady až po uvedení nového zdroje tepla do provozu. Dotace se vztahuje na nové zařízení instalované v souladu s právními předpisy.

Žádosti o dotaci je možné podávat od 2.1.2012 na Odbor životního prostředí Magistrátu města Plzně, Kopeckého sady 11, 306 32 Plzeň.

Dokumenty ke stažení

Nabízíme kvalitní a přitom cenově zajímavé automatické kotle na pelety "Variant Pellets" od českého výrobce Kadria. Vysoká účinnost a celková technologie kotle zajistí optimalní vytápění při minimálních provozních nákladech!

Zajistíme odbornou montáž i servis automatického kotle na pelety v Plzni i celém Plzeňském kraji.
NAPIŠTE NÁM NEBO ZAVOLEJTE NA TELEFON +420 604 66 33 66! Nezávazně Vám zpracujeme cenovou nabídku.